Aktualitások

VÁRJUK A CMC MINŐSÍTÉSRE JELENTKEZŐKET!

2016.09.04.

 ISMÉT LEHET JELENTKEZNI CMC (Certified Management Consultant – Minősített Vezetési Tanácsadó) minősítésre 2016. szeptember 30-ig!

Az ICMCI akkreditációja alapján Magyarországon egyedül a VTMSZ jogosult CMC címek adományozására, amelyeket a közel 50 ICMCI tagország kölcsönösen elfogad.

A minősítésre az online felületen jelentkezhet. A minősítés előfeltételei, a folyamat leírása, határidők és egyéb információk a CMC Információk alatt olvashatók.

További tájékoztatást ad a titkárság az office@vtmsz.hu e-mail címen.

SIKERES TISZTÚJÍTÁS - ÚJ ÜGYVEZETÉS

2016.05.20.

2016. május 18-án lezajlott éves közgyűlésünk, ahol a tagság elfogadta az ELNÖKI, FŐTITKÁRI, könyvvizsgálói és bizottsági beszámolókat, melyek az elmúlt időszak történéseit, eseményeit, gazdálkodását, és projektjeit ismertették.

A közgyűlés résztvevői megválasztották a következő két évre a VTMSZ új ügyvezetését.

 

ELNÖK

HETYEY Sándor, CMC

 

ALELNÖK

MEZEI Szabolcs, CMC

AZ ELNÖKSÉG MEGVÁLASZTOTT TAGJAI

CSÁKVÁRI Péter, CMC
HERCEGH Imre, CMC
TERNYIK László, CMC

Az Elnökség további tagja még a leköszönő elnök

BAUKOVÁCZ Krisztina

továbbá a CMC bizottság delegáltja

GÁSPÁR Judit

ETIKAI BIZOTTSÁG MEGVÁLASZTOTT TAGJAI

CSANÁDI Péter, CMC
DR. GONDA György, CMC
NÉMETH Gergely, CMC

KÖSZÖNJÜK leköszönő elnökünk BAUKOVÁCZ Krisztina állhatatos munkáját, továbbá köszönjük a leköszönő elnökségi és bizottsági tagok közreműködését, szerepvállalását!

Gratulálunk az újonnan megválasztottaknak, sikeres és eredményes elkövetkező időszakot kívánunk!

TANÁCSADÓI DÍJAK FELMÉRÉSE - 2015

2016.02.03.

2015-ben is folytattuk a szakma érdeklődését kiváltó vezetési tanácsadói díjak hazai felmérését.

Az elkészült ÖSSZEFOGLALÓT ITT olvashatja.

A felmérés célja továbbra is az, hogy a vezetési tanácsadó szakma ismert és elismert képviselőinek anonim megkérdezésével képet alkossunk a vezetési tanácsadásban alkalmazott aktuális napidíjakról, ami iránytűként szolgálhat mind az ügyfelek, mind a tanácsadók számára. 

A felmérést a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége (VTMSZ) és a Magyar Projektmenedzser Szövetségnek (PMSZ) közösen végezte el, a megkérdezettek köre azonban kiterjedt az Informatikai, Elektronikai és Távközlési Vállalkozások Szövetségének (IVSZ) és a Turisztikai Tanácsadók Szövetségének (TUTSZ) tanácsadóira is.

MÁR SZINTE HAGYOMÁNY AZ ŐSZI ELVONULÁS ...

2015.10.19.

Ismét egy sikeres, jó hangulatú, kellemes légkörben zajló szövetségi együttgondolkodáson vagyunk túl.

Szeptember elején Lajosmizsén gyűltünk össze, ahol egyrészt áttekintettük a Fenyőharaszton elhatározott irányokat, az ott meghatározott akciók helyzetét: jó célokat fogalmaztunk-e meg? meddig jutottunk? mit értünk el?

Másrészt - az idő nagyobb részében - már a jövővel foglalkoztunk. Merre haladjon a VTMSZ 2016-ban? Mit folytassunk, miben változtassunk? A nap végére most is születtek új ötletek, gondolatok - pl. "Z"-generáció, Senior Klub, (Erő)Forrás, Nem(?!) Birkaiskola -,melyek továbbgondolása / pontosítása / kidolgozása a következő időszak feladata lesz.

 

Köszönjük a jelenlévők lelkesedését és munkáját!

 

 

Közlemény

2009.10.13.

Alulírott szakmai szervezetek örömmel üdvözlik a BKV Zrt. által 2006 óta kötött tanácsadói szerződések nyilvánosságra hozatalát. Meggyőződésünk, hogy az így biztosított teljes átláthatóságnak minden közpénzekből működő cég és szervezet esetében kötelezőnek kellene lennie, illetve a nyilvánosságra vonatkozó jelenleg is érvényben lévő szabályokat szigorúan be kellene tartaniuk. A hivatásukat tisztességgel betöltő cégeknek nincsen rejtegetnivalójuk, így fenntartások nélkül vállalják szerződéseik tartalmának közzétételét. A közzétett információk alátámaszthatják a tanácsadók által elvégzett munka indokoltságát és szakszerűségét, annak értékét. A most megismert lista csak az út elejét jelenti. Kinyilvánítjuk teljes támogatásunkat a minél nagyobb transzparencia megteremtéséhez, amely – meggyőződésünk szerint – véget vethet a szerződések félremagyarázásának, a tanácsadók elleni negatív hangulatkeltésnek, lehetővé teszi a nem tisztességes vagy kontár szolgáltatók azonosítását, a tanácsadói piactól való távoltartását, viszont segíti a korábban oktalanul meghurcolt vállalkozások jó hírnevének visszaállítását, végső soron pedig a tanácsadói szakma érdemei szerinti megbecsülésének megteremtését.

 

Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége
BKIK Tanácsadói Osztálya
Magyar Értékelemzők Társasága
Magyar Projektmenedzsment Szövetség
Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetsége
Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága