Aktualitások

SIKERESEN LEZAJLOTT ELSŐ ONLINE KÖZGYŰLÉSÜNK

2020.07.02.

A Koronavírus helyzetre tekintettel online platformon bonyolítottuk éves közgyűlésünket.

Az elnökségi beszámolóban Mezei Szabolcs felelevenítette a stratégiai irányokat, beszélt bővebben a tervekről, az elért eredményekről és a további feladatokról. Kitért a továbbra is sikeres CMC Meetup rendezvényekre, a sikeres pályaorientációs felmérésre, az újabb második szintű CMC minősítésekre, valamint a Facebook és LinkedIn jelentlétünkre. Szintén örömmel számolt be a 7 új tagszervezet csatlakozásáról.
Schainpauer Mariann főtitkári beszámolójában ismertette az elmúlt év gazdálkodását, a bevételek és költségek alakulását, megoszlását, összehasonlítva az előző év adataival. A bevételek jelentős elmaradása miatt a szövetség negatív eredményességgel zárta az évet.
Az elnöki és főtitkári beszámoló ITT tekinthető meg.
Dr. Kornai Gábor a Felügyelő Bizottság elnöke elmondta, hogy az FB áttekintette a szövetség 2019. évi beszámolóját, meghallgatta az elnök és főtitkár tájékoztatóját. Az elkészített éves beszámoló a számviteli törvény előírásai szerint készült, megbízható és valós képet ad a VTMSZ helyzetéről. A könyvvizsgálói jelentés „tiszta záradékkal” ellátott.
A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2019. évi számviteli beszámolót és könyvvizsgálói véleményezést, azokat a saját jelentésével együtt elfogadásra a Közgyűlés elé terjesztette.
Az FB felhívta a figyelmet a 2019. évi veszteségre, a rendelkezésre álló vagyon összegére, valamint a vírus következményeire, mely folyamatos nyomon követést igényel a szövetség pénzügyi helyzetére tekintettel és javasolta egy „B-terv” készítését az esetleg felmerülő problémák, válsághelyzet kialakulásának kezelésére.
Az Etikai Bizottság tevékenységéről Dr. Gonda György, a bizottság tagja számolt be, aki elmondta, hogy az elmúlt évben az Etikai bizottsághoz nem érkezett etikai jellegű észrevétel, bejelentés.
A jelenlévők elfogadták a beszámolókat.
Az Elnökség alapszabály-módosítási javaslatot terjesztett be, részben a koronavírus teremtette helyzetre tekintettel a döntéshozatal ülés tartása nélkül, valamint közgyűlés tartása elektronikus hírközlő eszköz útján való jelenléttel esetek szabályozása témákban, részben néhány egyéb, inkább formai módosítási indítvány az időközben már nem releváns vagy megváltozott esetek szabályozása tekintetében. Csákvári Péter a javaslatot pontról pontra ismertette, melyet a résztvevők egyhangúlag megszavaztak.
Az egybeszerkesztett Alapszabály-módosítási javalat ITT tekinthető meg.

A HETEDIKEN IS TÚL ...

2020.05.22.

Újabb meetup-on túl, ami egyben a 2. online meetupot is jelenti.

Témáinkkal már a válsághelyzet mögé tekintettünk, egyes kulcságazatok helyzetét néztük meg a válságot követően.

Bízunk benne, hogy most is jól éreztétek magatokat és hasznosnak ítéltétek az estét!

Köszönjük az előadók munkáját és a hallgatóság részvételét!

Júniusban folytatjuk ..

A FÓKUSZ-2 KFT. IS TAGJAINK KÖZÖTT!!

2020.05.14.

Örömmel tudatjuk, hogy a FÓKUSZ-2 Gazdaságfejlesztési Központ Kft. csatlakozott szövetségünk szervezeti tagjai közé, ez úton is köszöntjük őket!

ÚJABB CSATLAKOZÓK!!

2020.03.10.

Örömmel köszöntjük sorainkban a Haerington Kft-t, valamint az ismét csatlakozó Xellum Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t!

KRISZTINA MEGKAPTA A "KÍVÁLÓ TANÁCSADÓ" DÍJAT

2019.10.09.

Örömmel osztjuk meg a jó hírt: elnökségi tagunk, BAUKOVÁCZ Krisztina megkapta a "KÍVÁLÓ TANÁCSADÓ" díjat.

Krisztina 30 éves munkásságát, a vezetési tanácsadó szakmáért tett erőfeszítéseit jól példázza ez a szakmai elismerés!

GRATULÁLUNK!!

 

 

CMC VÉDJEGY

2019.03.25.

Immáron hivatalosan is védjegyzetté vált a CMC, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a mai napon védjegyként lajstromozta és a lajstromozást meghirdeti a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben.

A CLARITY CONSULTING TAGJAINK KÖZÖTT!

2019.03.19.

Örömmel jelentjük, hogy a Clarity Consulting ismét szövetségünk szervezeti tagjai közé tartozik. Egy tavalyi posztunkban említettük, hogy az elnökségben a Clarity ügyvezetője, Ternyik László is helyet kapott:

".. Úgy érzékeljük, hogy az elmúlt években a VTMSZ stratégiája sokat változott. Közelebb került a Clarity Consulting-hoz hasonló tanácsadó cégek igényeihez. Például az olyan projektek, mint a „Legyetek Ti is tanácsadók”, amelynek célja, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsen a hazai egyetemeken végző és a tanácsadás iránt érdeklődő fiatalokkal, és összekösse őket a friss erőforrásra éhes tanácsadó cégekkel, meggyőző értékfelajánlásnak tűnik.

Többek között ezért gondoltuk úgy, hogy hosszabb kihagyás után ismét csatlakozunk a VTMSZ szervezeti tagságához. Bízunk abban, hogy az együttműködés mindkét fél számára gyümölcsöző lesz. .."