Közlemény

2009.10.13.

Alulírott szakmai szervezetek örömmel üdvözlik a BKV Zrt. által 2006 óta kötött tanácsadói szerződések nyilvánosságra hozatalát. Meggyőződésünk, hogy az így biztosított teljes átláthatóságnak minden közpénzekből működő cég és szervezet esetében kötelezőnek kellene lennie, illetve a nyilvánosságra vonatkozó jelenleg is érvényben lévő szabályokat szigorúan be kellene tartaniuk. A hivatásukat tisztességgel betöltő cégeknek nincsen rejtegetnivalójuk, így fenntartások nélkül vállalják szerződéseik tartalmának közzétételét. A közzétett információk alátámaszthatják a tanácsadók által elvégzett munka indokoltságát és szakszerűségét, annak értékét. A most megismert lista csak az út elejét jelenti. Kinyilvánítjuk teljes támogatásunkat a minél nagyobb transzparencia megteremtéséhez, amely – meggyőződésünk szerint – véget vethet a szerződések félremagyarázásának, a tanácsadók elleni negatív hangulatkeltésnek, lehetővé teszi a nem tisztességes vagy kontár szolgáltatók azonosítását, a tanácsadói piactól való távoltartását, viszont segíti a korábban oktalanul meghurcolt vállalkozások jó hírnevének visszaállítását, végső soron pedig a tanácsadói szakma érdemei szerinti megbecsülésének megteremtését.

 

Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége
BKIK Tanácsadói Osztálya
Magyar Értékelemzők Társasága
Magyar Projektmenedzsment Szövetség
Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetsége
Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága