VEZETÉSI TANÁCSADÓI DÍJAK FELMÉRÉSE – 2014

2014.11.03.

Lezajlott a vezetési tanácsadói díjak első hazai felmérése – ami iránt szakmai körökben évek óta komoly érdeklődés mutatkozott.

Az Informatikai, Elektronikai és Távközlési Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) tanácsadói munkacsoportjának, a Magyar Projektmenedzser Szövetségnek (PMSZ) és a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetségének (VTMSZ) közös kezdeményezése arra irányult, hogy a tanácsadó szakma ismert és elismert képviselőinek anonim megkérdezésével alkossunk képet a vezetési tanácsadásban alkalmazott díjakról. A felméréshez a Turisztikai Tanácsadók Szövetsége (TUTSZ) is csatlakozott.

Az alább ismertetett eredmények korrekt értelmezéséhez célszerű áttekinteni a felmérésre vonatkozó általános adatokat. A tanácsadói díjakra vonatkozó információkat egyfelől tanácsadási szakterületek, másfelől szenioritási szintek szerinti bontásban gyűjtöttük be. A felmérés kiterjedt a díjak változásaira, illetve a jövőbeli várakozásokra is.

  1. A jellemző tanácsadói napidíj junior tanácsadók esetében 80.000 Ft, a legmagasabb – partneri/ügyvezetői szintű – díjkategóriában pedig 200.000 Ft körüli átlagos értéket mutat.
  2. Az eredmények alapján a tanácsadási szakterületek közül az emberi erőforrás menedzsment/humán fejlesztések terén mutatkoznak a legmagasabb napidíjak: junior szinten ez 90.000 Ft feletti, partner szinten pedig 240.000 Ft feletti napidíjakat jelent. Természetesen figyelembe kell venni azt a tényt, hogy az ide sorolható tréningek árazásának jellegzetessége a tréning-napra vetített díjkalkuláció – ami így több napos előkészületeket is tartalmazhat.
  3. A válaszokból kiolvasható továbbá, hogy erőforrás-kihelyezés esetében átlag alatti díjazás jellemző – a partneri/ügyvezetői szint kivételével. Az átlagnál alacsonyabb díjszínvonal pozitív üzenete, hogy a piac értékeli a független, külső partner által nyújtott szakmai munka és tudástranszfer értéktöbbletét a szimpla erőforrás-kölcsönzéshez képest.

A számok megismerésén túl a felmérés elemzése további felismerésekkel szolgált.

  1. A válaszokból kirajzolódó kép azt mutatja meg, hogy a tanácsadók milyen díjak alapján készítik árkalkulációjukat. A kedvezményekre vonatkozó kérdésből kiderül azonban, hogy hosszabb átfutású projektek vagy visszatérő ügyfelek esetén a tanácsadók kétharmada hajlandó árengedményt adni.
  2. Az eredmények alátámasztják azt a tendenciát, hogy a vezetési tanácsadás piaci szereplőinek mérete polarizálódik: a nagyméretű, több tanácsadási szakterületen és több iparágon átívelő szolgáltatás-palettával rendelkező cégek mellett inkább kisvállalkozások, néhány fős vagy egyszemélyes tanácsadó irodák találhatók. Ennek következménye például a magasabb szenioritási szintek (manager, partner) díjszínvonalának összemosódása – hiszen ez a különbség-tétel kis cégeknél nem értelmezhető.
  3. A tanácsadói piac szempontjából fontos információ a piac alakulására vonatkozó prognózis. A válaszokból kiderül, hogy a többség továbbra is stagnálásra számít, azonban a válaszadók 15%-a idén már növekedésre számít – szemben azzal a ténnyel, hogy 2013-ban csupán a válaszadók 6%-a tudott növekedni.

A felmérést kezdeményező szervezetek számára a számok megismerése még nem végeredmény, így az eredmények alapján az alábbi intézkedéseket tervezzük:

  1. Cél a szélesebb értelemben vett szakmai közvélemény – különösen ügyfeleink! -megismertetése a felmérés eredményeivel. Ezt segítendő készül egy tanulmány a tanácsadási díjak mögött meghúzódó üzleti modell, és az elvárt szolgáltatási színvonal biztosításához szükséges ráfordítások illusztrálására.
  2. A felmérés egyik mozgatója az a törekvés, hogy a szakmai szövetségek összefogása elvezessen egy ajánlott minimális napidíj meghatározásához. Egy olyan, indikatív tanácsadói díjszint meghatározása a cél, ami mellett fenntartható a szakmai minőség.
  3. Végül az érintett szervezetek hagyományteremtő szándékkal indították útjára az idei év felmérését. A tendenciák nyomonkövetése, illetve a felmérés egyre szélesebb bázisra helyezése a cél – ami terveink szerint növeli az adatok hitelességét, és egyfajta szakmai barométerré válik.

Hetyey Sándor, CMC
alelnök