SIKERESEN LEZAJLOTT KÖZGYŰLÉSÜNK

2015.04.22.

Ez évi Közgyűlésünk 2015. április 21-én került megrendezésre.

Baukovácz Krisztina elnöki beszámolójában összefoglalta az elmúlt év eseményeit, beszámolt a már előző időszak megkezdett projektjeinek folytatásáról és újak kezdéséről.

A főtitkár beszámolójában összefoglalta az elmúlt év gazdálkodását, pénzügyi helyzetét a 2014. évi mérleg alapján.

A jelenlévők elfogadták mind az elnöki, mind a főtitkári beszámolót.

A könyvvizsgáló elmondta, hogy az elkészített éves beszámoló a számviteli törvény előírásai szerint készült, megbízható és valós képet ad a VTMSZ pénzügyi helyzetéről.

Az általános napirendi pontokon túl  A halogatás pszichológiája címmel érdekes és interaktív előadás színesítette a délutánt Lengyel Csaba közreműködésével.

Gratulálunk új CMC tagjainknak is, akik számára örömmel adtuk át okleveleiket!