LEZAJLOTT ÉVES KÖZGYŰLÉSÜNK

2017.05.24.

Éves Közgyűlésünk 2016. május 24-én került megrendezésre. 

Hetyey Sándor elnöki beszámolójában összefoglalta az elmúlt év történéseit, valamint az egyes projektek felelőseivel beszámolt a megkezdett projektjeinkről.

A főtitkár beszámolójában összefoglalta az elmúlt év gazdálkodását, pénzügyi helyzetét a 2016. évi mérleg alapján.

Dr. Kornai Gábor a Felügyelő Bizottság elnökeként elmondta, hogy a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően az Elnökség felkérése alapján a három tagú Felügyelő Bizottság – Havas István, Dr. Salamon Károly és jómaga – végzi munkáját. Elkészítették a FB Ügyrendjét, melyet a közgyűlés elfogadott. Továbbá elfogadásra terjesztette elő a közgyűlés számára a Felügyelő Bizottság a Szövetség 2016. évi számviteli beszámolóját.

A jelenlévők elfogadták az elnöki, a főtitkári, valamint az Felügyelő bizottsági beszámolókat.

Az általános napirendi pontokon túl egy interaktív workshop színesítette a délutánt Ternyik László közreműködésével, ahol a „Beszéljük meg” munkacsoport által megalkotott Közös Értelmezési Keret modellt vitattuk meg.