SIKERESEN LEZAJLOTT ELSŐ ONLINE KÖZGYŰLÉSÜNK

2020.07.02.

A Koronavírus helyzetre tekintettel online platformon bonyolítottuk éves közgyűlésünket.

Az elnökségi beszámolóban Mezei Szabolcs felelevenítette a stratégiai irányokat, beszélt bővebben a tervekről, az elért eredményekről és a további feladatokról. Kitért a továbbra is sikeres CMC Meetup rendezvényekre, a sikeres pályaorientációs felmérésre, az újabb második szintű CMC minősítésekre, valamint a Facebook és LinkedIn jelentlétünkre. Szintén örömmel számolt be a 7 új tagszervezet csatlakozásáról.
Schainpauer Mariann főtitkári beszámolójában ismertette az elmúlt év gazdálkodását, a bevételek és költségek alakulását, megoszlását, összehasonlítva az előző év adataival. A bevételek jelentős elmaradása miatt a szövetség negatív eredményességgel zárta az évet.
Az elnöki és főtitkári beszámoló ITT tekinthető meg.
Dr. Kornai Gábor a Felügyelő Bizottság elnöke elmondta, hogy az FB áttekintette a szövetség 2019. évi beszámolóját, meghallgatta az elnök és főtitkár tájékoztatóját. Az elkészített éves beszámoló a számviteli törvény előírásai szerint készült, megbízható és valós képet ad a VTMSZ helyzetéről. A könyvvizsgálói jelentés „tiszta záradékkal” ellátott.
A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2019. évi számviteli beszámolót és könyvvizsgálói véleményezést, azokat a saját jelentésével együtt elfogadásra a Közgyűlés elé terjesztette.
Az FB felhívta a figyelmet a 2019. évi veszteségre, a rendelkezésre álló vagyon összegére, valamint a vírus következményeire, mely folyamatos nyomon követést igényel a szövetség pénzügyi helyzetére tekintettel és javasolta egy „B-terv” készítését az esetleg felmerülő problémák, válsághelyzet kialakulásának kezelésére.
Az Etikai Bizottság tevékenységéről Dr. Gonda György, a bizottság tagja számolt be, aki elmondta, hogy az elmúlt évben az Etikai bizottsághoz nem érkezett etikai jellegű észrevétel, bejelentés.
A jelenlévők elfogadták a beszámolókat.
Az Elnökség alapszabály-módosítási javaslatot terjesztett be, részben a koronavírus teremtette helyzetre tekintettel a döntéshozatal ülés tartása nélkül, valamint közgyűlés tartása elektronikus hírközlő eszköz útján való jelenléttel esetek szabályozása témákban, részben néhány egyéb, inkább formai módosítási indítvány az időközben már nem releváns vagy megváltozott esetek szabályozása tekintetében. Csákvári Péter a javaslatot pontról pontra ismertette, melyet a résztvevők egyhangúlag megszavaztak.
Az egybeszerkesztett Alapszabály-módosítási javalat ITT tekinthető meg.