LEZAJLOTT ÉVES KÖZGYŰLÉSÜNK

2023.05.21.

Sikeresen zárult 2023. május 18-én megrendezett közgyűlésünk.

Csákvári Péter beszámolt a Szövetség működéséhez kapcsolódó kérdésekről - piac, tagság, generációk, események, stb., illetve örömmel tájékoztatta jelenlévőket a stabil taglétszámról. Elmondta, hogy a szövetség küldetése a vezetési tanácsadás minőségi és etikus gyakorlása érdekében elkötelezett egyénekből és szervezetekből aktív, cselekvőképes és eredményes szakmai közösség építése. Ezért a szövetség nyitott a fiatal tanácsadók felé, lehetőséget biztosítva számukra a szakma közös formálására (Fiatal tanácsadói felmérés készítése, Országos Tudományos Diákköri konferencián részvétel). A szövetség újabb sikertörténete a Tanácsadói díjfelmérés, amit már több éve készítünk.

Beszélt a CMC ügyekről, hazai és nemzetközi kapcsolatokról. Örömmel nyugtázta, hogy a Szövetség meetup-jai továbbra is igen sikeresek, bár kérdés, hogy vissza lehet-e térni az offline eseményekre. Tájékoztatott továbbá a futó projektekről is, melyek közül egy-kettő nem volt sikeres.

A pénzügyi beszámolót, az elmúlt év gazdálkodását a főtitkár asszony ismertette a 2022. évi mérleg alapján. Kitért a bevételek és költségek alakulására, megoszlására, összehasonlítva az előző év adataival. A Szövetség eredményességét sikerült kismértékben növelni az előző évhez képest, melyet a bevételek közel 10%-os növekedése, illetve a költségek szinten tartása biztosított.

Az Etikai Bizottság tevékenységéről Csanádi Péter a bizottság elnöke számolt be. Tájékoztatta a hallgatóságot, hogy az elmúlt évben az Etikai bizottsághoz nem érkezett etikai jellegű észrevétel, bejelentés, azonban a bizottság proaktívan több futó projekten is dolgozott:

  • Módosítási, kiegészítési javaslatot készített az Etikai Kódexhez és az Ügyrendhez
  • Etikai témájú konzultációs beszélgetéseket tartott a tanácsadói szövetségek képviselőivel – a konklúziókat összegyűjtötte.
  • Új kérdéseket írtak a CMC vizsgához, részt vettek a vizsgák etikai paneljeiben.
  • „Etikai esetgyűjteményt” állítottak össze a VTMSZ etikai workshopjához és egy, a társzövetségekkel tartandó konzultációs beszélgetéssorozathoz.
  • Átnézték az ICMCI Code of Conduct-ját – jelenleg nem kell módosítani az Etikai Kódexet, bár hosszabb távon vannak tovább gondolandó szempontok.
  • Poór József és Torma Kálmán kezdeményezett egy etikai tárgyú felmérést.

A jelenlévők elfogadták a beszámolókat, valamint a szövetség 2022. évi számviteli beszámolóját. A beszámolók ITT TEKINTHETŐK MEG.

Ünnepélyes keretek között került sor az új CMC minősítést szerzett kollégák köszöntésére, oklevelének átadására.