Cím megtartás feltételei

A jelenlegi szabályozás alapján a CMC cím magyarországi megtartási feltételei a következők:

1.  A vezetési tanácsadói gyakorlat meglétéről szóló nyilatkozat.
     Ez akkor megfelelő a megtartás feltételeként, ha az éves gyakorlat meghaladja az 1000 tanácsadói órát.

2.  VTMSZ egyéni tagság fenntartása

3.  A 3 éves minősítési időszakban egy alkalommal megtartandó előadás kötelezettségének teljesítése

4.  A vezetési tanácsadói kompetenciákhoz kapcsolódó képzés teljesítése

Az International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI) szakbizottsága által a CMC cím megtartására vonatkozó előírásoknak eleget téve, annak érdekében, hogy a Magyarországon regisztrált CMC címek az ICMCI tagok közötti kölcsönös elfogadási rendszerbe kerüljenek, a VTMSZ CMC Bizottsága az alábbi szabállyal egészíti ki a magyarországi regisztrációjú CMC címek megtartására vonatkozó előírásokat:

2007. január 1-jétől kezdve minden CMC köteles egy előírt minimumot elérő, vagy meghaladó mértékű szakmai képzést (SZK) teljesíteni annak érdekében, hogy CMC címét megtarthassa.

Minimális mennyiségek 

 • A szakképzés (SZK) előírt minimuma hároméves ciklusonként 100 óra.
 • A SZK előírása akkor teljesül, ha a CMC minden évben legalább 20 óra, a hároméves SZK ciklusban pedig legalább 100 óra képzésben vesz részt.

Órák, évek és SZK ciklusok definíciója

 • A jelen szabályzat céljaira egy képzési óra általában 60 perces képzést jelent.  Kivételt képez az iskolai típusú oktatás, ahol egy 45 perces tanóra egy képzési órának felel meg.
 • A jelen szabályzat céljaira, az év a naptári évet jelenti.
 • Mindazon CMC-k számára, akik érvényes és aktív címmel rendelkeznek 2007. január 1-jén, az első SZK ciklus 2007-től 2009-ig tart.
 • A 2007. január 1-je után megszerzett CMC címekhez tartozó SZK ciklusok a cím megszerzésének évével kezdődő három naptári éves ciklust jelentenek.
 • A következő SZK ciklus közvetlenül az előző SZK ciklus után kezdődik.
 • A szüneteltetésből visszatérő (újra aktivált) CMC címekre vonatkozóan új SZK ciklus indul az újra aktiválás évét megelőző évvel kezdődően.

Példa: Ha a szüneteltető CMC újra kívánja aktiválni a címét 2008-ban, mivel a 2007. évben már teljesítette a feltételeket, akkor az első SZK ciklusa 2007-től 2009-ig tart.
A 2007. évben újra aktivált címek első SZK ciklusa is 2007-től 2009-ig tart, mivel a teljes 2006. évre nem volt érvényben a képzési követelmény.

Elismerhető képzési tevékenységek

A SZK szempontjából elismert események:

1. Oktatáson részvétel

 • Külső tanfolyamok, a CMC kompetencia-kerethez illeszkedő tartalommal
 • Tanácsadócégek belső képzései a CMC kompetencia-kerethez illeszkedő tartalommal
 • Formális iskolai képzés a CMC kompetencia-kerethez illeszkedő tartalommal
 • VTMSZ Tanácsadói Klub rendezvények

2. Az 1. pont  alatti események oktatói, előadói számára az óraszám kétszeresen számítható – kompenzálandó a felkészüléssel töltött időt is.

3. Szakmai munka a VTMSZ Vezetőségében, bizottságaiban, projektjeiben a CMC kompetencia-kerethez illeszkedő tartalommal, ideértve egyebek között

 • A Vezetőségi, CMC Bizottsági, vagy más VTMSZ szakmai bizottsági üléseken részvétel
 • VTMSZ, vagy CMC Tagozati Közgyűléseken részvétel
 • A VTMSZ képviselete a BKIK-ban, a FEACO-ban, vagy az ICMCI-ban

Nyilvántartás

 • Az előző naptári év SZK óráinak bevallása minden év március 15-ig esedékes a VTMSZ iroda által meghatározandó módon.
 • A bevallásban minden SZK eseményhez meg kell adni az időpontját, helyét, típusát, SZK óraszámát, a kompetencia-kerethez való kapcsolódás pontját és meg kell jelölni, hogy a részvétel milyen írásos formában dokumentált.
 • A részvétel írásos dokumentációját a CMC-k a hároméves SZK ciklust követő év végéig kell megőrizzék.

Megfelelés

 • A VTMSZ számszakilag minden SZK bevallást ellenőriz.  A CMC-k által tárolt részvételi dokumentáció ellenőrzésére statisztikai mintavétellel kerül sor – a VTMSZ kérésére a dokumentációt az iroda rendelkezésére kell bocsátani.
 • Azoknak a CMC címeknek, amelyekre a tulajdonosaik nem készítenek SZK bevallást évi legalább 20, és hároméves SZK ciklusonkénti legalább 100 SZK óráról, a VTMSZ a fenntartását nem fogadja el és a cím használatát szünetelteti.
 • A szüneteltetett CMC címek újra aktiválhatók a szüneteltetés kezdetétől számított öt évig, feltéve, hogy az újra aktiváláskor a megtartási követelmények teljesülnek.

Példa: Egy (a 2007-es megtartási követelmények nem teljesítése miatt) 2008-ban szünetelni kezdett CMC cím legkésőbb 2012-ben aktiválható, feltéve, hogy 2011-ben a megtartási követelményeknek megfelelt.

A CMC cím megszerzéséhez és megtartásához szükséges célok, követelmények és eljárások leírását a CMC STANDARDOK dokumentum rögzíti.