A CMC cím megszerzésének előfeltételei

A Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége ezúton is felhívja az érdeklődő tanácsadók figyelmét, hogy 2023 folyamán is lehetőség van a Minősített Vezetési Tanácsadó (Certified Management Consultant, CMC) cím megszerzésére.

Előfeltételek:

 • Egyetemi vagy főiskolai végzettség (megszerzett diploma)
 • Legalább 5 éves, főtevékenységként végzett, vezetési tanácsadói gyakorlat tanácsadó cég keretében vagy tapasztalt vezetési tanácsadó irányítása alatt (a FEACO 2004. évi definíciója alapján vezetési tanácsadás a vállalati működési folyamatok, az információtechnológia, a vállalati stratégia és az emberi erőforrás menedzsment területén nyújtott tanácsadási tevékenység.  Vezetési tanácsadó cégnek az tekintendő, amelynek éves munkájából értékben mérve több, mint 60%-ot tesz ki a tanácsadói tevékenység, amelyet olyan ügyfelek részére végez, akik/amelyek nincsenek szervezeti kapcsolatban a céget alapító vállalattal, vállalatcsoporttal vagy közintézménnyel.)
 • Nyilatkozat a VTMSZ Etikai Kódexének elfogadásáról

A belső tanácsadói gyakorlat nem tekinthető megszerzett gyakorlatnak. A belső tanácsadók munkaköre, bár sokban hasonlíthat a külső tanácsadókéra, nem terjed ki piacismeretre, üzletszerzésre, ügyfélelégedettség mérésére, figyelembe vételére, ügyfélkapcsolatok ápolására, valamint a belső tanácsadó nem tekinthető függetlennek az "ügyfél" szervezettől, tehát sem gyakorlati, sem etikai szempontból nem tudja demonstrálni a tanácsadói függetlenséget.

A minősítési folyamat lépései

A jelentkezők a következő minősítési folyamat sikeres teljesítését követően szerezheti meg a CMC-címet:

Folyamatlépés
Felelős / résztvevő
Határidő

Regisztráció

CMC jelölt

2023. november 10-tól

Teljes jelentkezési dokumentáció meghirdetett határidőre történő benyújtása

CMC jelölt

2024. január 5.

Jelentkezési dokumentáció teljességének vizsgálata

VTMSZ Titkárság

2024. január 10.

Jelentkezési dokumentáció tartalmi vizsgálata

CMC Bizottság

2024. január 15.

Előzetes interjú a jelentkezés elfogadásához (csak akkor kerül rá sor, ha a
jelentkezési dokumentáció valamelyik részéhez szóbeli kiegészítésre lenne szükség)

CMC jelölt,
CMC Bizottság

2024. január 22.

Előzetes jelentkezés eredményéről való tájékoztatás

VTMSZ Titkárság

2024. január 29.

Esettanulmány kidolgozása és leadása

CMC jelölt

2024. február 16-ig

Minősítés díjának kiegyenlítéseCMC jelölt2024. február 20-ig

Leadott esettanulmány értékelése

CMC minősítő panel

2024. március 10.

Összetett minősítő vizsga

CMC jelölt,
CMC minősítő panel

2024. március eleje

Minősítő előadások és interjúk

CMC jelölt,
CMC minősítő panel

2024. március hóban

Oklevelek átadása

 

VTMSZ Közgyűlés

A CMC cím megszerzéséhez és megtartásához szükséges célok, követelmények és eljárások leírását a  CMC STANDARDOK dokumentum rögzíti.

Regisztráció

Az érdeklődő tanácsadóknak a megadott határidőig kell jelezniük ELŐREGISZTRÁCIÓVAL a részvételi szándékukat .

Jelentkezési dokumentáció

Az előregisztrációt követően, a kapott belépési kóddal a jelentkezőknek a következő jelentkezési dokumentációt kell feltölteniük az ELEKTRONIKUS FELÜLETRE:

 • Kitöltött Jelentkezési lap, mely tartalmazza a nyilatkozatot arról, hogy a jelentkező a VTMSZ Etikai Kódexét ismeri és betartására kötelezi magát
 • Szakmai önéletrajz
 • Diploma másolat(ok)
 • 5 db olyan befejezett vezetési tanácsadási projekt leírása , amelyben a jelentkezőnek jelentős szerepe volt, és amelyek képet adnak a jelölt elmúlt öt évben végzett vezetési tanácsadói tevékenységéről
 • 5 db a VTMSZ által megkereshető referenciaszemély adatai (név, cégnév, beosztás, cég címe, telefon, e-mail) a bemutatott 5 db vezetési tanácsadási projekthez kapcsolódóan (magyarul nem beszélő referenciaszemély is megadható). A referenciaszemélyek megkeresését a VTMSZ titkárság intézi
 • 2 db CMC címmel rendelkező tanácsadó ajánlása (A jelentkezési lapon csak a két nevet kell megadni. A jelentkezési dokumentációban külön lapon rövid - legfeljebb fél oldalas - indoklást kell írniuk az ajánlóknak (ki, kit, mire és miért ajánl, különös formai követelmény nincs). 
 • Nyilatkozat a jelentkező által az elmúlt 12 hónapban teljesített képzésekről minden olyan képzésre vonatkozóan, amelyek a vezetői tanácsadói készségekhez és szakterületekhez kapcsolódnak

Minősítés díja

A CMC minősítési folyamatra jelentkezett azon tanácsadók számára számlázza ki a minősítés díját, akiknek a jelentkezését a benyújtott jelentkezési dokumentáció alapján elfogadta.

A minősítés díja a VTMSZ tagszervezetek tanácsadói esetében 160.000 Ft, egyéb esetben 200.000 Ft. A számlát a jelentkezés formai feltételeinek ellenőrzését követően, a jelentkezés elfogadásakor állítja ki és küldi meg a VTMSZ.

A minősítési folyamatban való részvétel feltétele a minősítés díjának határidőig történő kiegyenlítése.

Esettanulmány

A CMC jelölteknek a minősítési folyamat részeként egy esettanulmányt kell készíteniük egy saját projektjükről. Az esettanulmány kötelező tartalmi elemei a következők:

 • A tanácsadói helyzet összefoglalása
 • Az ügyfél jellemzői és a probléma bemutatása
 • A projekt megvalósításának lépései és eszközei
 • A projekt eredményei, tanulságai és továbblépések

Az esettanulmányból ki kell derülni, hogy mi volt a jelölt saját szerepe a projektben, mit is csinált ő maga, számára mi volt az eredmény, a tanulság.

Előírt formátum nincs. Javasolt terjedelem 4000-5000 szó (8-12 oldal). Az esettanulmány lehet magyar vagy angol nyelvű.

Összetett minősítő vizsga

A CMC jelölteknek a minősítési folyamat részeként részt kell venniük egy félnapos vizsgaeseményen (Assessment Center), amelynek a keretében a CMC jelöltek egyéni és csoportos feladatokat oldanak meg a vezetési tanácsadói készségeik demonstrálására

 • etikai témájú csoportos beszélgetés
 • csoportos esettanulmány kidolgozás
 • a tanácsadói etikról és tanácsadói szervezetekről teszt írása

Minősítő előadások és interjúk

Minősítő előadás

A CMC jelölteknek a minősítési folyamat részeként egy-egy szabadon választott és a CMC Bizottsággal előre egyeztetett témájú, körülbelül fél órás előadás kell tartaniuk. Az előadás célja a CMC jelölt szűkebb szakterületének egyedi igényű bemutatása. Az előadás témája kifejezetten nem projektismertetés és nem egy esettanulmány megoldása. Az előadás nyilvános, azt minden érdeklődő meghallgathatja; a CMC tagok külön meghívást is kapnak.

Minősítő interjú

A minősítési folyamat zárásaként a CMC jelölteknek egy minősítő interjún kell részt venniük.