Közszolgálati CMC

A Közszolgálati CMC egy CMC bázisú minősítés, mely a közigazgatásban szerzett vezetési tanácsadói tapasztalatot ismeri el.

A JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK:

Jelentkezési lap és mellékletei:

 • Legalább két ügyfél írásos ajánlása
 • Részletes szakmai önéletrajz a minimum feltételek teljesítésének kiemelésével
 • Projekttapasztalatok rövid ismertetése
 • Nyilatkozat legalább 50 óra önképzésről jelentkezést megelőző 3 évben

Minimum feltételek:

 • A jelentkezés napját megelőzően legalább 1 éve rendelkezik aktív CMC minősítéssel.
 • Legalább 60 hónap közigazgatási projekttapasztalat, melynek teljesítése tanácsadói (projekttag)vagy projektvezetői vagy projektszponzori közreműködésre irányul, és amelyből legalább 6 hónap a megelőző 3 évben teljesült;
  • legalább 3 különböző ügyfélnél történő tanácsadói közreműködésre irányult;
  • legalább 2 különböző költségvetési szervnél történő tanácsadói közreműködésre irányult.
 • A jelentkezés napját megelőző 3 évben legalább 50 óra önképzés, mely alatt az alábbi tevékenységek érthetők:
  • közigazgatási témájú oktatás lebonyolítása felsőoktatási intézményben;
  • közigazgatási tárgyú publikáció elkészítése;
  • részvétel közigazgatási tárgyú tréningen, továbbképzésen.

SZAKMAI ESETTANULÁNY KÉSZÍTÉSE

A jelentkezést követően a jelölteknek szakmai esettanulmányt szükséges készíteniük, amely közigazgatási témájú és minimálisan – de nem kizárólagosan – az alábbiakat tartalmazza:

 • az ügyfél és az ügyfélprobléma bemutatása,
 • a projekt terjedelme és az alkalmazott megközelítés,
 • a projekt közigazgatási sajátosságainak bemutatása,
 • eredmények, tapasztalatok, a projekt utóélete.

Az esettanulmány terjedelme 4.000-5.000 szó.
Az esettanulmány a minősítő bizottság döntése alapján kiváltható korábban elkészített közigazgatási témájú publikációval.

SZAKMAI ELŐADÁS TARTÁSA

Kifejezetten nem projekt fókuszú – a jelölt közigazgatási szakmai tudásának demonstrációjára alkalmas – előadás megtartása:

 • terjedelem: 30 perc + 10 perc kérdések / válaszok;
 • az előadáshoz kísérő prezentáció készítése szükséges, mely a későbbiekben közzétételre kerül;
 • a szakmai előadásra meghívást kapnak a VTMSZ-szel kapcsolatban álló közigazgatási ügyfelek;
 • A szakmai előadás nyilvános, amelyet a VTMSZ előzetesen meghirdet.

INTERJÚ

Az interjú célja annak egyértelmű megállapítása, hogy a jelölt a közszolgálati CMC cím – objektív és szubjektív – kritériumrendszerének egyértelműen megfelel. Az interjú fontosabb elemei:

 • a minősítési folyamat során tapasztalt bármilyen tisztázatlan pont rendezése;
 • az elvárt közigazgatási tudás objektíven nem vizsgálható aspektusainak vizsgálata:
  • közigazgatási alrendszerek ismerete (központi, önkormányzati);
  • tanácsadási területek alkalmazása a közigazgatásban (stratégiai tanácsadás, szervezeti működés és folyamatok, HR tanácsadás, IT tanácsadás).

Elvárásként fogalmazódik meg, hogy a jelöltek mindkét alrendszerre vonatkozóan, illetve a felsorolt tanácsadási témák tekintetében több területet érintően rendelkezzenek tapasztalattal!

A minősítési eljárás díja: 160.000 Ft (ÁFA-mentes), továbbá évenkénti fenntartási díja: 15.000 Ft (ÁFA-mentes)

A jelentkezéseket a JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével és mellékleteivel 2022. április 22-ig várjuk az office@vtmsz.hu e-mail címre.