Pénzintézeti CMC

A Pénzintézeti CMC egy CMC bázisú minősítés, amely a pénzintézeteknél, pénzügyi szervezeteknél szerzett vezetési tanácsadói tapasztalatot ismeri el.
(„Pénzintézeten”, vagy az ezzel azonos értelemben használt „pénzügyi szervezet”-en a továbbiakban az MNB meghatározása szerinti Pénzügyi szolgáltatókat (bankok, fizetési szolgáltatók, biztosítók, követeléskezelők, közvetítők, pénztárak és befektetési szolgáltatók), valamint a pénzügyi szféra felügyeleti és képviseleti szerveit értjük).

A követelményrendszer az alábbi:

 • A jelentkezés napját megelőzően legalább 1 éve rendelkezik aktív CMC minősítéssel.
 • Legalább 36 hónap pénzintézeti projekttapasztalat, melynek teljesítése tanácsadói (projekttag)vagy projektvezetői vagy projektszponzori közreműködésre irányul, és amelyből:
  • legalább 18 hónap a megelőző 5 évben teljesült;
  • legalább 3 különböző ügyfélnél történő tanácsadói közreműködésre irányult;
  • Legalább három pénzügyi szervezet, mint ügyfél írásos ajánlása
 • A jelentkezés napját megelőző 3 évben legalább 40 óra önképzés, mely alatt az alábbi tevékenységek érthetők:
  • a pénzügyi szervezetek szervezeti, stratégiai, szabályozási, vagy informatikai sajátosságairól szóló oktatás, vagy előadás lebonyolítása tanácsadó cégnél, felsőoktatási intézményben, vagy konferencián;
   az ilyen irányú tevékenység az önképzési órák közé duplán számít be;
  • a fenti tárgyú publikáció elkészítése (legfeljebb 20 óra erejéig);
  • részvétel bankszakmai, vagy pénzügyi szervezeti témájú konferencián, tréningen, vagy továbbképzésen.

A minősítési eljárás díja: 160.000 Ft (ÁFA-mentes), továbbá évenkénti fenntartási díja: 15.000 Ft (ÁFA-mentes)

A jelentkezéseket a JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével és mellékleteivel 2022. április 22-ig várjuk az office@vtmsz.hu e-mail címre.