Legjobb Tanácsadási Projekt - VTMSZ Garai Tamás Díj szabályzat


1.  Preambulum
A Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége (VTMSZ) legfőbb célja, hogy a tagok, és a társadalom érdekében összefogja mindazon vezetési tanácsadó cégeket és tanácsadókat, amelyek/akik szigorú szakmai és etikai követelményeket elfogadva elősegítik a vezetési tanácsadási szakma megbecsülését, szakmai szabályainak kialakítását és azok megtartását.

A Szövetség célkitűzései:

 • elősegíteni, fejleszteni és ösztönözni a magyarországi vezetési tanácsadási tevékenységet;
 • elősegíteni a vezetési tanácsadási szolgáltatások minőségének javítását; elismertetni a szakmaiságot és a minőséget a hazai piacon;
 • magas szakmai követelmények felállításával védeni a megbízó érdekeit, különösen a kontárok tevékenységével szemben; védeni a társadalmi érdeket, a szakma és tagok érdekeit;
 • elősegíteni és támogatni a szakma nemzetközi kapcsolatainak fejlesztését;
 • törekedni a vezetési tanácsadók és megrendelői közötti egészséges és erkölcsi szempontból helyes kapcsolatok kialakítására;
 • megszervezni a tanácsadók továbbképzését és a nemzetközileg elismert CMC (bejegyzett vezetési tanácsadó) cím elterjesztését.

A Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége a fenti célok alapján szakmánk hosszú évtizedek alatt kikristályosodott alapelveinek, etikai normáinak minél szélesebb körben való elterjesztése érdekében díjat alapított.

2.  A díj elnevezése
„Legjobb Tanácsadási Projekt – VTMSZ Garai Tamás Díj”

3.  A díj alapításával elérni kívánt célok

 • Bemutatni a vezetési tanácsadás szakmai fejlődését, elismerni a szakma fejlesztése érdekében tett erőfeszítéseket.
 • Értékelni az etikus üzleti magatartást.
 • A vezetési tanácsadási szakma hírnevének öregbítése.
 • Bemutatni, hogy a vezetési tanácsadók a projektek megvalósítása során valós értéket teremtenek ügyfeleik számára.

4.  A díj odaítélésének szempontjai
A díj alapítójának szándéka, hogy az alábbi szempontok összességében, tanácsadási projekt keretében nyújtott kiemelkedő teljesítményt, eredményt díjazza.

 • A kitűzött projektcélok elérése
 • Tanácsadói megoldás újszerűsége
 • A projekt szervezettsége
 • Hasznosított tanácsadói készségek, ismeretek komplexitása
 • A projekt gazdaságra és társadalomra gyakorolt hosszú távú hatása, figyelembe véve a társadalmi felelősségvállalás szempontjait
 • Elért eredmények
 • Ügyfél – tanácsadó együttműködése
 • Ügyfél elégedettsége

5.  A díjazottak száma
A beérkező pályaművek témájától és számától függően több pályázó, vagy pályázói közösség tanácsadási projektje is díjazásra kerülhet.

6. A pályázók köre
A pályázóktól elvárás, hogy a pályázati projektben érintett ügyfelükkel közösen pályázzanak. A tanácsadó oldali pályázó lehet

 • bármely vezetési tanácsadó cég, amelynek fő profilja a vezetési tanácsadás
 • egyéni vezetési tanácsadók

Egy pályázó több pályázatot is beadhat. Üdvözöljük azokat a projekteket, amelyek több cég, vagy tanácsadó együttműködésével valósultak meg, amelyek közül legalább egy VTMSZ tag.

7. A pályázás formai és tartalmi követelményei, időzítése
A pályázás aktuális formai és tartalmi követelményeit, a nevezési díjat és a pályázat benyújtásának, elbírálásának, átadásának pontos időzítését minden meghirdetéskor a VTMSZ Vezetősége adja közre az adott évre vonatkozó kiírásban.

Pályázni minden évben a kiírás évében a beadás napjáig befejezett, lezárt tanácsadási projektekkel lehet.

8. A díj átadása
A díj átadására ünnepélyes keretek között a Legjobb Tanácsadási Projekt – VTMSZ Garai Tamás Díj díjátadó rendezvénye keretében kerül sor. A díj átadására a VTMSZ a kormányzat gazdasági és fejlesztési kérdésekért felelős miniszteri szintű döntéshozóját kéri fel.

9. A díj odaítélésének eljárási folyamata

9.1.  A díj meghirdetése, pályázás
A díj meghirdetésére (kiírás) kétévente (minden páros évben) kerül sor a VTMSZ-tagok és a CMC tagok körében elektronikus formában, a VTMSZ társszervezetei és azok tagsága felé elektronikus levélben, valamint a VTMSZ felmérése során megismert vezetési tanácsadó cégek felé levélben. A felhívást a VTMSZ megjelenteti az írott és az elektronikus sajtóban is. A díj adott évi kiírása és a pályázáshoz szükséges jelentkezési dokumentumok letölthetők a VTMSZ honlapjáról.

Pályázni az adott évi kiírás alapján lehet az aktuálisan érvényes határidőig.

9.2.  A díj odaítélése
A beérkező pályaművek elbírálására a VTMSZ Vezetősége minden évben felkéri a Bíráló Bizottság tagjait. A Bíráló Bizottság a beérkező pályaművek számától függően 5-10 tagból áll.

A Bíráló Bizottság tagjai a vezetési tanácsadási szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek prominens képviselői, szakmai/gazdasági folyóiratok képviselői, a vezetési tanácsadási szakma utánpótlásának nevelését felvállaló felsőoktatási intézmények képviselői, valamint a tanácsadói szakma ismert és elismert képviselőiből áll, akik közül az egyik a VTMSZ aktuális elnöke. A Bíráló Bizottság a tagjai közül választ elnököt.

Amennyiben a pályázatban a VTMSZ elnöke érintett, akkor az elnökhelyettes, vagy a Vezetőség pályázatban nem érintett tagja vesz rész a Bíráló Bizottságban. Amennyiben az előzetesen felkért többi tag közül lesz valaki érintett egy benyújtott pályázat kapcsán, úgy a VTMSZ Vezetősége új tagot kér fel.

A Bíráló Bizottság a döntéshozatali mechanizmusát önállóan alakítja ki. A bírálat során elsősorban a benyújtott esettanulmányra támaszkodik, de írásban, telefonon, vagy személyesen megkeresheti mind a pályázó cég(ek)et, mind pedig az ügyfél szervezetet további információért, amennyiben a projekt jellegéből kifolyólag ez releváns a projekt során előállított tanácsadói termék, szolgáltatás gyakorlati hasznosításának vizsgálata céljából.

A Bíráló Bizottság „nem megfelelő színvonal” esetén dönthet úgy, hogy abban az évben a díjat nem adja ki.

Budapest, 2012. szeptember