Gondolatok - Magyarország

Az elmúlt hónap egyik verőfényes hétvégéjén amerikai idős barátom érkezett hozzám látogatóba két napra. Természetesen mint vendéglátó igyekeztem sok mindent megmutatni hazánkról. Voltunk a Parlamentben, éreztük a Duna dinnye illatát a rakparton a cipőknél, felsiklottunk a Várba, vacsoráztunk a Gozsdu udvarban, jártunk Pécsen az Ókeresztény sírkamráknál és a többszázéves Bazilikába, ránéztünk a Pécs óvárosára, megnéztük a Balaton kristálytiszta vizét Siófoknál.

Persze ebben még nincs semmi új - hiszen ezek ismerős helyek számunkra. Mégis két felismerés gazdagította számomra ezt az országjárást.

Az egyik, hogy amikor a Várban jártunk és néztük a lemenő nap fényében Budapest panorámáját, az amerikai barátom megjegyezte:

"Tudjátok ti nagyon szerencsések vagytok. Kiléptek a kapun és fél óra alatt bármikor itt lehettek a történelemben, az európai kultúrában, nézhetitek ezt a gyönyörű várost. Nekem ugyanezért több órát kell repülnöm és utaznom."

A másik felismerés, hogy lehet néha úgy is tekinteni hazánkra, mint egy turista. Kicsit hasonlóan, mint mikor Robin Williams a Holt költők társaságában feláll a pad tetejére és másképpen látja a világot. Meglátni itt az épületeket, megtapasztalni a hangulatokat, észrevenni a szépet - csakúgy, mint mikor más országokban járunk.

Vajon ismerjük-e, felismerjük-e hazánkat így is - turistaként, vagy a pad tetejéről? Mindenféle nemzeti színű és ízű szósz és felhang nélkül látjuk-e, hogy milyen szép Budapest? Hogy megállja helyét Párizs, London, Róma vagy New York mellett is? Hogy vallási hovatartozástól függetlenül mennyire kifejező a pécsi Tettyén a Feszület, ahogy letekint az ezeréves városra? Hogy a siófoki mólon milyen barátságosak a helybeliek? Hogy a koronára a Parlamentben tényleg büszkeséggel lehet tekinteni a csodálkozó külföldiek gyűrűjében?

Bár most már nincsenek nyárias fények és hangulatok, talán a turista is kevesebb,  de azért érdemes néha feltekinteni az aszfaltról és észrevenni a szépet és a jót is! Merjünk turisták lenni itt hazánkban is!

Gamplett Gábor

Folytatódik a Főnix-program

Szeptember első hetében Fenyőharaszton gyűltünk össze, hogy megbeszéljük a Szövetség munkáját, működését megalapozó értékeket, közös jövőképünket, céljainkat.

A kiscsoportos workshop eredményeként közel tíz lehetséges működési scenárió váza rajzolódott ki, milyen jövőképünk, célrendszerünk, működési modellünk lehet, a laza baráti társaságtól egészen az üzleti vállalkozás szerű formációkig. Közös választás eredményeként három scenárió maradt, melyek a legígéretesebbnek tűntek.

Mindhárom munkacsoport elkészítette a kiinduló elképzelések összefoglalóit, majd újabb team-munka keretében - esetenként újabb csatlakozókkal bővülve - összeállították a vezetőség számára az immáron részletesebb döntés-előkészítő anyagokat:

Az előzetes anyagokat honlapunkon is megosztottuk, így minden tagtársunknak alkalma volt véleménye megosztására.

A vezetőség több alkalmat is erre szánva részletesen tárgyalta az előkészítő anyagokat, tisztázó kérdések sorát elemeztük. A három scenárió mindegyike nyújthat megoldást szövetségünk problémáira illetve kiváló eszköz lehet stratégiai céljaink megvalósításához, egymást is erősíthetik, kiegészíthetik. Ezért a vezetőség mindhárom kezdeményezésnek zöld utat adott.

 • A Befogadó Színház esetén a következő lépés workshop szervezése, melynek célja, hogy a struktúra tartalommal töltődjön fel.
 • A Tanácsadó Akadémia esetén a "B"-szint megvalósítását célozzuk meg első körben, melyhez össze kell állítani a specifikációt egy szakmai operátor bevonásával.
 • A United Consultants munkacsoport által kidolgozott döntés-előkészítő anyag elfogadásra került. A továbbiakban létre kell hozni a tagozatot, meg kell szervezni a tagozat alapító ülését,  véglegesíteni kell a Csatlakozási nyilatkozatot.

Ha ősz, akkor CMC minősítési folyamat!

Idén is meghirdetjük a CMC (Certified Management Consultant – Minősített Vezetési Tanácsadó) minősítési eljárást.

A CMC egy cím, amelyet, világszerte használt minősítési folyamat eredményeképp a  lejobban felkészült, rátermett, tapasztalt vezetési tanácsadók nyerhetnek el.

A cím elnyerése, használata növelheti a szolgáltatásvevők bizalmát a vezetési tanácsadó iránt, így versenyelőnyt jelenthet számára. A CMC címmel rendelkezők számára kötelező a VTMSZ (nemzetközi normáknak megfelelő) etikai kódexének betartása, ami szintén növelheti az ügyfelek bizalmát az e címet viselő konzulensek iránt.

A jelentkezés, a jelentkezési dokumentáció leadása továbbra is a jól megszokott online felületen történik, jelentkezési határidő 2014. november 15.!

A minősítés előfeltételei, a folyamat leírása, határidők és egyéb információk a honlapunkon olvashatók.

A CMC minősítési folyamat tervezett időzítése:

 • Jelentkezési határidő, jelentkezési dokumentáció feltöltése - 2014. november 15.
 • Előminősítés: hiánypótlások kérése, jelentkezések elbírálása - 2014. november 30.
 • Esettanulmányok leadási határideje - 2015. január 12.
 • Összesített minősítő vizsga - 2015. február eleje
 • Előadás címének és rövid tartalmának (szinopszisának) leadása - Összesített minősítő vizsgáig elkészíteni
 • Minősítő előadások és interjúk - 2015. február-március
 • Oklevelek átadása - 2015. évi VTMSZ Közgyűlés

Etikai Bizottság hírei

A részben újjá választott Etikai Bizottság megtartotta első ülését, melyen megválasztotta elnökéül Torma Kálmánt.
A bizottság a következő ciklus során két fő területen fogalmazta meg teendői, az egyik a szakmai közélet szervezése, a másik a szakma fejlesztése.

A közéleti munkánk során az etikai kérdések megvitatása áll a középpontban különböző találkozók megszervezését felhasználva. Szeretnénk egy klubdélutánt megszervezni, aminek témája, a fenyőharaszti beszélgetés folytatásaként, az lenne, hogy kinek, hogyan vállalunk el megbízásokat. További tervünk, hogy hozzunk létre egy Etikai platformot, ami rendszeresen összejönne, ahol különböző esetek megbeszélésével foglalkoznánk. Ehhez kérjük tagságunk segítségét, ötletekkel, kérdésekkel. A platform szabad megvitatási lehetőséget ad olyan témáknak is, amelyek kihívás elé állítanak bennünket tanácsadói munkánk során, esetleg megkérdőjelezik értékrendszerünket, vagy belső stabilitásunkat.

A szakma fejlesztése alatt arra gondoltunk, hogy támogatjuk a tanácsadói szabvány szakmán belüli értelmezésében, és folytatjuk a céges etikai kódexre vonatkozó ajánlási kidolgozását. Etikai Kódexünk jelenleg megfelel, egyben kérjük tagjainkat, hogy jelezzék, ha valamilyen észrevételük van a Kódex-el kapcsolatban.

Torma Kálmán

Közigazgatási Tagozat hírei

A Közigazgatási Tagozat szeptember 16-án ülést tartott, ahol értékelték a tanácsadók szerepének várható alakulását a közszféra területén.  A jelenlévők megállapították, hogy a korábbi kezdeményezések nem vezettek sikerre, és még továbbra sem érzékelhető az az előny, amit a tanácsadók kiválasztásánál a VTMSZ tagság nyújthat. A jelenlegi helyzetben ezért úgy döntöttek, hogy a magas szintű egységes fellépés helyett, a tagjainkat biztatják a közszférában való aktív szereplésre, és várják a visszajelzéseket a megszerzett tapasztalataikról.

Addig is figyelemmel követik e szolgáltatási terület fejlődését, mind itthon, mind külföldön. A Tagozat nem függeszti fel a tevékenységét és várja, hogy a VTMSZ új stratégiájához hol tud kapcsolódni.

Ismét magyar projekt a díjazottak között! Constantinus International Award

2014. szeptember 25-én adták át Szöulban az ICMCI által - idén is - meghirdetett Constantinus International Award tanácsadói díjakat, melyre világszerte a nemzeti szövetségek javasolhattak tanácsadási projekteket.

Ez évben is örülhetünk magyar sikernek, a Concordia Szervezet- és Vezetésfejlesztési Kft. pályázatát ezüst éremmel díjazták!

A Concordia egy átfogó, több mint 3 évig tartó szervezetfejlesztési folyamattal pályázott, mely egy 1300 fős (benne 900 kékgalléros) szervezetet mozgatott meg. A folyamat középpontjában egy teljesen új szervezeti kultúra kialakítása állt, melyben a szervezet és munkatársai egy nyitott és innovatív működést helyeztek a középpontba.

A program fő eredményeként a szervezetben nőtt a tudatosság a változások irányítása területén, továbbá a hatékonyságot növelő eszközök, elemek használatában (kommunikáció, együttműködés, pénzügyi tudatosság, innováció, folyamatszemlélet, vezetés). Ez, nem mellékesen, kicsivel több mint 1 milliárd Ft megtakarítást is jelentett a cégnek.

Nagyon örülünk az újabb magyar sikernek, mely ismét bizonyítja a magas szintű szakmai tapasztalatot, tudást. Köszönjük a részvételt,  és ezúton is GRATULÁLUNK a Concordiának!

Könyvajánló

Tomas SEDLACEK: A jó és a rossz közgazdaságtana

A többi tudományterülethez képest a közgazdaságtannak látványosan kevés eredeti gondolkodót adott Kelet-Európa.  Tomas Sedlacek talán az egyetlen, akinek markánsan önálló gondolkodása követőkben és sikerekben is bővelkedik és akit fiatal kora ellenére is világszerte a kortárs közgazdaságtan egyik legjelentősebb alakjának tartanak.

Sedlacek tagadja a közgazdaságtan értéksemlegességét, arra sokkal inkább, mint a társadalom és a kultúra szociálpszichológiai eredményére tekint – akár unortodoxnak is nevezhetnénk, ha nem lennének más jelentkezők erre a jelzőre.

Sikerkönyvének alapmotívuma, hogy „a közgazdaságtan nem hagyhat figyelmen kívül erkölcsi szempontokat”, egy új dimenzióját nyitja meg a hagyományos közgazdasági tanok továbbgondolásának, anélkül, hogy ideológiát erőltetne az olvasóra.  A jó és a rossz (vagyis a „jó és a gonosz”, ahogy a könyv eredeti címe mondja) megküzd a lapokon és kiderül, hogy a gonosz hogyan szelídíthető meg.

Sedlacek könnyeden, szórakoztatóan ír, mesterien választ és mesél sztorikat – könyve azokat is magával ragadja, akik a közgazdasági elméletektől távolságot akarnak tartani.

A könyv 2012-ben jelent meg a HVG KÖNYVEK sorozatban és kis szerencsével még kapható a könyvesboltokban.


Ricardo SEMLER: Maverick

Ricardo Semler egy brazil családi vállalkozásból újszerű vezetési elveinek gyakorlati alkalmazásával forradalmi üzleti sikereket ért el. Tette mindezt hektikusan változó, a vállalkozások elé rendkívüli kihívásokat támasztó üzleti környezetben.

Ricardo Semler cégvezetési filozófiája nem hétköznapi. Lebontotta a hierarchiát, kilenc vezetői szintet kiiktatva teljesen lapos szervezetet hozott létre és példa nélküli demokráciát valósított meg a cégnél.

El tudják képzelni, hogy egy olyan céget vezessenek

 • amelynek nincsenek belső szabályzatai, mindössze néhány karikatúra és a hozzájuk fűzött pár soros magyarázat?
 • ahol a vezérigazgató irodája a legkisebb és azt is sokszor a munkatársak foglalják le megbeszéléseikre?
 • ahol nincs recepciós, nincsenek titkárnők?
 • ahol a fizikai dolgozók saját ízlésük szerint alakítják ki a közvetlen munkakörnyezetüket?
 • ahol a munkatársak határozzák meg a saját fizetésüket és a profitelosztás elveit?
 • ahol a dolgozók választják ki az új munkatársakat?
 • ahol az, hogy valaki vezetői pozícióban maradhat-e a beosztottai értékelésén múlik?

A felsoroltak csak néhány kiragadott példa a Semco különös működéséből. Az eredmények azonban önmagukért beszélnek. Az árbevétel, a nyereség, a hatékonyság növekedése, motivált és elkötelezett munkatársak, rendkívüli gazdasági válság sikeres átvészelése.

Maga az idea is izgalmas, de a könyv nem csak az elért eredményekre koncentrál, hanem rendkívül szemléletesen, konkrét esetek leírásán keresztül bemutatja az eredmények eléréséhez vezető utat, a nehézségek, akadályok leküzdését is.

Kísérletezési kedv és bátorság a hagyományok elvetésére, változások megvalósítására, új ötletek kipróbálására, bizalom az emberekben és a munkatársak felnőttként kezelése, mint a siker záloga – számomra ezek a legfontosabb üzenetei a könyvnek.

Daniel KAHNEMAN: Gyors és lassú gondolkodás

Bár Kahnemann a 2002-es közgazdasági Nobel-díj elnyerésével lett világhírű, valójában a pszichológus kutatók nagy generációjának híres és elismert tagja. 2011-es könyve egy életmű-összefoglaló, amelyben az emberi gondolkodás különböző üzemmódjait elemzi, rendszerezi, és eközben alaposan felforgatja a belső mozgatórugóinkról kialakított szemléletünket.

A gyors – intuitív és érzelmes – és a lassú – elemző és logikus – gondolkodás rendszereit pszichológiai kísérletek sorával mutatja be.  A tőzsde, a szerencsejátékok, és a háztartási problémamegoldás eseteinek szellemes bemutatása megvilágítja a hétköznapi intuíciókban rejlő rendkívüli lehetőségeket és kockázatokat, segít felismerni szisztematikus tévedéseinket és rendszerezi ismereteinket arról, ahogyan a két gondolkodási rendszer formálja ítéleteinket és döntéseinket az üzletben és a magánéletben egyaránt.

Daniel Kahnemann könyve tavaly év végén jelent meg magyarul a HVG KÖNYVEK sorozatban.