Tagtoborzási kampány indul!!

A tavalyi évben megkezdődött a VTMSZ célrendszerének és működésének felülvizsgálata, melynek középpontjában tagjaink sikerességének előmozdítása állt. Meggyőződésünk, hogy a tevékenységünk eddigi fő irányvonalát jelentő, elsősorban érdekképviseleti jellegű tevékenység önmagában nem elegendő ahhoz, hogy tagjaink részére megfelelő hozzáadott értéket biztosítson, annál is inkább, mert időközben a tanácsadási szakma is megváltozott. Napjainkban nagyobb szerep jut a speciális kompetenciák biztosításának, melyet meggyőződésünk szerint jellemzően hálózatos formában lehet hatékonyan és fenntartható módon biztosítani. Mindez előrevetíti a tanácsadó szervezetek és tanácsadók közötti együttműködés fokozásának igényét, melyben szervezetünk a jövőben aktív szerepet kíván betölteni. Az együttműködés erősítése szakmai és üzleti aspektusokat egyaránt tartalmaz. 

Szakmai szempontból fontos, hogy a tanácsadási szakma nyitottságot mutasson az érdeklődők számára, hiszen a tanácsadás tartalmilag nem egy statikus, életre szóló tevékenység. Ugyanakkor az is fontos, hogy a nyitottság nem mehet a minőség rovására. A képzésen, szakmai vitákon és minőségi, illetve etikai elvárásokon keresztül szükséges fenntartani, sőt erősíteni azt a színvonalat, mely végső során az ügyfelek szemében hozzáadott értéket képvisel, ezen keresztül pedig a tanácsadási szakma értékét, elismertségét növeli. Ezért a jövőben nagyobb hangsúlyt kívánunk helyezni a szakmai orientációra, a közös szakmai munkára. 

Az együttműködés üzleti aspektusát főleg az adja, hogy a tanácsadás részben elvesztette lokális jellegét, megnőtt a mobilitás iránti igény, mellyel egyidejűleg az elvárt kompetenciák spektruma is egyre változatosabb képet mutat. Mindez abban nyilvánul meg, hogy relatíve gyorsan, sokféle szakembert kell rendelkezésre bocsátani, mely a tanácsadó szervezetek oldalán megköveteli a megfelelő szakmai hátország működését, folyamatos bővítését. Meggyőződésünk, hogy mindenkinek előnye származik abból, hogy ezt a mediátor szerepet egy szakmai szervezet biztosítja, és tagjai rendelkezésére bocsátja.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a fenti célkitűzések megvalósítása rengeteg idő- és energia-befektetést kíván. Szervezetünk egyesületi jellegéből következően akkor tudunk mindennek megfelelni, ha az együttműködést alapját jelentő taglétszámot növelni tudjuk. Ezért a következő hónapokban az együttműködés jegyében egy kiterjedt tagtoborzási kampányt indítunk, melyben számítunk jelenlegi egyéni és szervezeti tagjaink aktív részvételére.

Elképzeléseinket a felhívásban - egyéni tagoknak és szervezeteknek - is megtekintheti.

Üzleti Együttműködés Tagozat

Olyan kezdeményezés indult el 2015. február 25-én, ami évek óta érlelődött a VTMSZ berkeiben: megalakult az „Üzleti együttműködés tagozata.

Egy üzleti és szakmai közösségi háló kialakítása a cél, ahol partnereket találhatunk azoknak az üzleti lehetőségeknek a kiaknázásához, amelyhez saját kútfőből nem tudjuk biztosítani a szaktudást, a szükséges/kompetens erőforrást, vagy éppen az ügyfélkapcsolatot. A közösségi háló nem csak a tagok kompetenciáinak és üzleti kapcsolatainak egyszerű számtani összege, hanem az együttműködésből eredő szinergiák alapján további kompetenciák kialakítása előtt nyílik meg a lehetőség.  

A kezdeményezés létjogosultságához nem fér kétség – ahogy nem titok az sem, hogy ad-hoc módon a kezdetektől működött a tagok üzleti együttműködése. A VTMSZ tagságát ugyanis olyan cégek és szakemberek alkotják, akik a legmagasabb szakmai standardok szerinti munkavégzésre képesek, az ismertség okán megbízhatunk bennük, és akikkel a közös szemléletmód/értékrend mentén tudunk együtt dolgozni. További lehetőségek tárházát jelenti a céges és az egyéni tagság együttes jelenléte: a nagyobb, nemzetközi léptékben működő tanácsadó cégeknek időről időre szükségük van szakmailag felkészült (esetleg speciális szaktudással bíró) szakemberekre, ami kitűnő lehetőség lehet az egyéni tanácsadók számára 

Ami viszont újdonság, az a szervezett keretek biztosítása annak érdekében, hogy kiaknázhassuk a fenti potenciált:

 • Az üzleti együttműködés előmozdítása interakciókat, szervezett eseményeket igényel: szükség van egy közösségi térre, ahol biztosított alkalom, biztonságos és inspiráló környezet az együttgondolkodáshoz.
 • Másfelől szükség van egy egységes szabályrendszerre, ami mentén a tagok között gyors, egyértelmű, de bizalmasan kezelt üzleti tranzakciók köttetnek.

Ráadásul az együttműködés még távolabb vezethet, hiszen időnként érkeznek olyan felkérések a VTMSZ felé, amelyekre szövetségként lehetne legeredményesebben pályázni. Az üzleti együttműködés tagozata alkalmassá tehető arra, hogy az üzleti alapon együttműködő tagok közreműködésével vállalkozzon ilyen megbízások végrehajtására.

A szép tervekhez természetesen rögös út vezet – amivel már az alapítás euforikus pillanataiban szembe kellett néznünk:

 • Egyrészt fontos, hogy az új tagozatból senki se érezze kirekesztve magát. A nyitottság fontos alapelv – a csatlakozásnak nincs egyéb feltétele, mint a VTMSZ tagság.
 • Másfelől ügyelni kell arra, hogy elkerüljük azokat a helyzeteket, amelyekben a VTMSZ saját tagjainak konkurenciájává válhat. Valószínűleg itt is a nyitottság, a transzparencia a kulcsszó.
 • Harmadrészt – és talán ez a legnagyobb kihívás – ismét csak időt és energiát kell fektetni a kezdeményezés elindításába. Miközben a VTMSZ továbbra is erőforrás-hiányos, önkéntes alapon működő szervezet. A megoldást valószínűleg a tagozati tagság bázisának szélesítése jelentheti. Továbbra is várjuk minden érdeklődő jelentkezését az office@vtmsz.hu e-mail címre.

CMC Bizottság hírei

ÚJ CMC-k

Idén márciusban három új kolléga kapta meg a CMC minősítést:

Pécsi Réka AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt.
Solti Gábor IFUA Horváth&Partners Kft.
Szegő Tamás Clarity Consulting Kft.

Gratulálunk nekik!  A magyarországi érvényes CMC címek száma ezzel 257-re emelkedett.

LEJÁRÓ CMC OKLEVELEK

2015. június végén sokaknak lejár a CMC oklevele. Az lejárt oklevelek kiadását kezdeményezzük az ICMCI-nál és értesítést küldünk az új oklevelek átvételéről. 

MEGÚJULÓ NYILATKOZATOK

Dolgozunk a címmegtartáshoz szükséges vezetési tanácsadói gyakorlatról, valamint a szakmai képzésről évente beküldendő nyilatkozatok formai megújításán a könnyebb kezelhetőség érdekében.  Bízunk benne, hogy az új forma elősegíti a nyilatkozatok teljes körű megtételét

VT Klub

A VTMSZ bemutatja: tanácsadói klubnap 2.0 - "Terápia" tanácsadóknak

A VTMSZ következő klubnapi rendezvényére 2015. május 7-én kerül sor 17.00 órától  (a helyszín véglegesítése folyamatban ). 

A rendezvényünk címe: A tanácsadók is emberek - beszélgetés a tanácsadókat is érintő lelki problémákról, krízisekről, úgymint a tanácsadói kiégés, stresszkezelés, menedzsment szenvedélybetegségek.

Beszélgetőpartner: Dr. Bácskai Mária - pszichiáter szakorvos, szervezeti tanácsadó, tréner 

A klubnapon lehetőségünk lesz beszélgetni, kérdéseket feltenni a doktornőnek, aki szeretettel várja az érdeklődőket!

Éves Közgyűlés

Szövetségünk éves közgyűlése 2015. április 21-én 15.00 órakor az  Aquincum Hotel Sabina termében (Budapest, III., Árpád fejedelem útja 94.) kerül megrendezésre, melyre várjuk tagjainkat.

A Közgyűlés napirendje:

 • Elnökségi beszámoló a Szövetség előző évi tevékenységéről
 • Főtitkári beszámoló
 • Könyvvizsgálói beszámoló a 2014. évről 
 • Etikai Bizottság beszámolója
 • Tagfelvételi Bizottság beszámolója
 • A halogatás pszichológiája – előadás (Lengyel Csaba)
 • A 2015. évben CMC címet szerzettek okleveleinek ünnepélyes átadása
 • Egyebek (helyszíni felvetések)

Amennyiben a 15.00 órakor kezdődő Közgyűlésen legalább a tagok fele nem képviselteti magát, úgy a Közgyűlés 15.30 órakor ismételten összehívásra kerül, amely az eredeti napirendi pontok tekintetében – a jelenlévők számától függetlenül – határozatképes.

A Közgyűlés levezető elnöke: Torma Kálmán

A Közgyűlés várható befejezése: 17.30 óra

Könyvajánló

Edward de BONO: A hatszín kalap

Hatszín Kalap egy gondolkodásmódot, a probléma megoldásár összpontosító vitakultúrát szimbolizál.Napjainkban egyre többször találkozni azzal, hogy konfliktus, vita esetén a kockázatok, nehézségek, vagy éppen a felfokozott érzelmek – amelyek bénítóan hatnak a gondolkodásra – állnak a középpontban. Gyakran tapasztaljuk, hogy vita során kavarognak bensőnkben a gondolatok, érvek, lehetőségek, érzések. A „lépcsőházi gondolkodók”-nak sokszor a vita lezárását követően jutnak eszükbe a legjobb érvek, de akkor már késő.

A Hatszín Kalap módszer figyelembe veszi, hogy az ember egyszerre egy dologra tud koncentrálni. A gondolkodás különböző megközelítési módjainak időbeli elkülönítésével lehetővé teszi, hogy az egyes aspektusokra külön-külön a teljes figyelmünket fordíthassuk.A hat szín az emberi agy hat tevékenységét szimbolizálja. Mind csoportos, mind pedig egyéni gondolkodás rendszerezését segíti a módszer alkalmazása. A könyv útmutatását követve egyszerű a módszer alkalmazása. Érdemes kipróbálni.