A Szövetség szervei

1. Közgyűlés
A Szövetség legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.
Minden vállalati tagnak írásban meg kell neveznie küldöttét/küldötteit, aki(k) a Közgyűlésen őt képviseli(k).
A Szövetség évente legalább egy Közgyűlést tart.

2. Az Elnökség
Az Elnökség a szövetség ügyintéző és képviseleti szerve, amelynek tagja az elnök, az alelnök, négy elnökségi tag, valamint a CMC tagozat vezetője.
A Közgyűlés az elnököt, az alelnököt és az Elnökség tagjait két évre választja azzal, hogy amennyiben tisztük ellátására valamilyen okból képtelenek, helyettük a következő Közgyűlés új vezetőségi tagot választ. Az elnöki tisztség megüresedése esetén az elnöki teendőket a következő Közgyűlésig az alelnök látja el.

3. CMC tagozat
A VTMSZ szervezetén belül, de viszonylag nagy önállósággal működik, öttagú vezetőséggel, melyet a tagság választ, és akik a VTMSZ elnökségi üléseinek állandó meghívottjai.
A CMC szekció fő feladatai a következők: Összefogja, nyilvántartja a CMC-címmel rendelkező tanácsadókat, rendszeres kapcsolatot tart velük.
Megszervezi az előfeltételeknek megfelelő tanácsadók felkészítését a CMC vizsgára és lebonyolítja a vizsgákat.
Megállapítja és ellenőrzi a cím megtartásának feltételeit.
Tevékenykedik a CMC-cím társadalmi elismerése és tekintélye érdekében, képviseli a CMC-címmel rendelkezők szakmai érdekeit.
Kapcsolatot tart az International Council of Management Consulting Institute-tal és a külföldi CMC szervezetekkel.

4. Etikai Bizottság
A Közgyűlés kétévente háromtagú Etikai Bizottságot választ a tagokat érintő etikai kérdések kivizsgálására, amely a Közgyűlésnek felelős.