Hogyan válasszunk vezetési tanácsadót?

A VTMSZ ajánlásának célja, hogy irányelveket, szakmai segítséget, gyakorlati támpontokat, nyújtson leendő ügyfeleinknek a megfelelő vezetési tanácsadó kiválasztásához.

A tanácsadó választása stratégiai kérdés, ezért hosszú távú együttműködésre kell törekedni ügyfél és tanácsadó között. E szempontot már a választás kezdetétől célszerű szem előtt tartani. Kulcsfontosságú az interaktív, közvetlen kapcsolat a leendő tanácsadóval, a tanácsadó megismerése, az együttműködés tesztelése. Ez egyúttal a későbbi kockázatot is csökkenti, illetve megkönnyíti a szervezeti kultúrák közti különbségek kezelését. A hosszú távú együttműködés lehetővé teszi, hogy a tanácsadó minél alaposabban megismerhesse ügyfelét, melynek következménye, hogy egyre hatékonyabban tud közreműködni problémáinak megoldásában. A tanácsadó lecserélésével megbízóink elesnek ezektől az előnyöktől, ezért a változtatást csak feloldhatatlan ellentétek esetén, alapos mérlegelés után javasoljuk.

A tanácsadás sokszor megfoghatatlanabb, az ügyfél és tanácsadó viszonya miatt más, mint a konkrét paraméterekkel meghatározható termékek. E tulajdonságai miatt "beszerzése" is különbözik azokétól. Míg a termékek között funkcionalitásuk, technikai paramétereik alapján döntünk, tanácsadót általában bizalmi alapon választunk; csakúgy, mint orvost, ügyvédet vagy papot. A tanácsadóba vetett bizalom segít áthidalni az együttműködés sajátosságaiból adódó problémákat.

A kiválasztás szempontjai:

 • Alkalmazott módszerek, módszertanok
 • Projektvezetési tapasztalatok
 • Cégreferenciák
 • Személyes referenciák, szubjektív megítélés
 • Garancia a teljesítésre
 • Ár, fizetési konstrukció


Tanácsadó választásánál - optimális esetben - az ár a szempontok közt az utolsó helyen áll. Az ár alapján való rangsorolás nem veszi figyelembe a szolgáltatás minőségét, illetve nem tükrözi a választás során kiemelkedő jelentőségű - az előbbiekben említett - bizalmi faktort. Tanácsadónk számára is biztosítani kell a teljesítményével arányos nagyságú profit elérésének lehetőségét, hiszen "kizsákmányolása" esetén mind motivációja, mind kompromisszumkészsége csökken, mely veszélyezteti kitűzött céljaink elérését.

Tekintettel arra, hogy a tanácsadást komplex jószágként kell értelmeznünk, a vállalat által alkalmazott hagyományos beszerzési eljárások általában nem, vagy csak körültekintéssel alkalmazhatók. Ha mégis strukturált eljárás mellett döntünk, alkalmazzunk többlépcsős, interaktív versenyeztetést. Ez esetben ajánlatos a versenyhelyzetet mindvégig fenntartani, minden jelölt számára azonos konzultációs és jelentkezési feltételeket biztosítani, a kiválasztási szempontokat az eljárás elején meghatározni, és a szükséges mértékben az ajánlattevők részére kommunikálni.

Tegyük a versenyeztetés során lehetővé, hogy jelöltjeink tudjanak egymásról, s így hatékonyan, és a VTMSZ etikai kódexének megfelelő módon megkülönböztethessék szolgáltatásaikat.

A VTMSZ készséggel támogatja azokat a leendő tanácsadási ügyfeleket, akik bizonytalanok abban, hogy milyen versenyeztetési eljárással, s a vezetői tanácsadók melyik köréből válasszanak.

A VTMSZ Etikai Bizottsága rendelkezésére áll ügyfeleinknek, ha tagszervezeteink munkájával, vagy üzleti magatartásával kapcsolatban kifogásuk van.

Vissza a lap tetejére!

A szövetség küldetése

A VTMSZ megalakulása óta a vezetési tanácsadás, mint hozzáadott értéket nyújtó szolgáltatás, széles körben ismertté vált. A szövetségnek tehát ma már nem a szakma elfogadtatásáért, hanem a további dinamikus fejlesztéséért kell küzdenie. Ezért felülvizsgáltuk és aktualizáltuk az eredeti célkitűzéseket. A megváltozott környezetben a VTMSZ (a továbbiakban Szövetség) céljait a következőképpen lehet meghatározni:

Alapszabályba foglalható rész:

 • A szövetség küldetése
 • A Szövetség küldetése, hogy összefogja azokat a vezetési tanácsadó cégeket és tanácsadókat, akik elfogadják a szakma nemzetközi normáit és etikai követelményeit, valamint elősegítse a vezetési tanácsadási szakma elismerését és megbecsülését.
 • A szövetség jellege
 • A Szövetség a vezetési tanácsadói szakma élcsapata.

A szövetség céljai

 • mértéktartó és hiteles módon képviselje a vezetési tanácsadók, tanácsadó cégek és ezen keresztül a tanácsadó szakma érdekeit,
 • töltsön be meghatározó szerepet a tanácsadók többi szakmai szervezeteivel összehangolt fellépésben,
 • alkosson véleményformáló erőt a vezetési tanácsadással kapcsolatos kérdésekben,
 • járuljon hozzá a szakma presztízsének növeléséhez,
 • váljon szakmai kamarává,
 • segítse elő a tagsági viszony minőségi védjeggyé válását.

A szövetség feladatai

 • szigorú üzleti és etikai normák terjesztése, és betartásuk ellenőrzése,
 • állami és nemzetközi kapcsolatok menedzselése,
 • PR tevékenység végzése,
 • a CMC (Bejegyzett Vezetési Tanácsadó) cím ismertségének növelése,
 • a meghatározó tanácsadó cégek bevonása a szövetség munkájába,
 • szigorú belépési és bennmaradási normák kialakítása és érvényesítése.

A szövetség szolgáltatásai

 • a vezetési tanácsadási szakmával kapcsolatos információk, összegyűjtése, megosztása,
 • közös tanácsadói tudásbázis létrehozása,
 • tanácsadói adatbázisok létrehozása és karbantartása,
 • rendezvények, tapasztalatcserék megszervezése,
 • tagok közötti kapcsolatok erősítése,
 • a szakma fejlődésének nyomon követése és elemzése.
 • alapszabályban nem szereplő rész

A szövetség működése során

 • törekedjen az egyszerűségre és átláthatóságra,
 • törekedjen a pénzügyi stabilitásra,
 • használja ki a szponzorálás és pályázatok adta lehetőségeket,
 • professzionális módon szervezze meg működését és irodai szolgáltatásait.

Vissza a lap tetejére!

Néhány üzleti adatfogalom meghatározása

(készítette: Csákvári Péter)
A VTMSZ tagjai, amikor adatot közölnek saját tevékenységükről, a következő értelmezésekhez tartják magukat:

1. Összes árbevétel

Az utolsó lezárt naptári évnek az auditált és közgyűlés/taggyűles által jóváhagyott magyar éves beszámoló szerinti nettó árbevétele. A beszámolónak a közgyűlés/taggyűlés általi jóváhagyása előtti adatok esetén a legjobb becslés. Ez az adat általában a cég saját (nem konszolidált) adata. Konszolidált adatok csak abban az esetben közölhetők itt, ha a konszolidálásba bevont társaságok kivétel nélkül Magyarországon működő vezetési tanácsadó cégek és az adott adatszolgáltatásban külön név alatt nem jelennek meg.

Megjegyzésben/lábjegyzetben közlendő, ha az árbevételi adat nem a fenti szabályoknak megfelelő, különösen ha

 • nem auditált;
 • nem a magyar éves beszámolóból származik,
 • a naptári évtől eltérő pénzügyi évre vonatkozik;
 • konszolidált.

2. Árbevétel vezetési tanácsadásból

A fenti összes árbevétel vezetési tanácsadási tevékenységre jutó része (a vezetési tanácsadás területeit a Szövetség Alapszabálya sorolja fel). Ez a tétel tartalmazza a díjbevételeket, és az azokhoz kapcsolódó dologi költségek áthárítását, saját tevékenységből és alvállalkozókkal végezve egyaránt; nem tartalmazza viszont az esetleges áruforgalomból, vagy saját termelésből származó áru-, illetve termékértékesítést, sem pedig a vezetési tanácsadástól különböző szolgáltatások bevételeit.

3. Tanácsadók száma

Ez az adat a tanácsadó cég kapacitási jellemzője, ezért itt a cég által tanácsadói munkára fogható létszám feltüntetése a cél. Következésképpen ez a szám a cég által

 • tanácsadói munkakörben,
 • Magyarországon,
 • teljes munkaidőben

alkalmazott személyek száma, megnövelve a külső vezetési tanácsadói feladatokra folyamatosan (állandó szerződéssel) használt alvállalkozó személyek számával.

4. Külföldi tanácsadók száma

A tanácsadók számából annyi, ahány személynek – állampolgárságtól függetlenül – a fenti létszámból nincs magyar személyi igazolványa.

5. Ügyfelek

Ügyfél az a szervezet, személy, vagy társaság, akinek/amelynek a cég vezetési tanácsadói szolgáltatást nyújtott a kérdéses időszakban és akitől/amelytől ennek ellenértékeként a cégnek díjbevétele származik. Értelemszerűen nem számít ügyfélnek az, aki/amely az adott évben a cégnek nem vette igénybe vezetési tanácsadói szolgáltatását, vagy azért díjat nem fizetett. Tanácsadó cégcsoport másik cégének szolgáltatásait igénybe vevő ügyfél akkor tüntethető itt fel, ha a fenti -- az összes árbevételre vonatkozó -- szabályok szerint az ügyfélnek végzett szolgáltatás tekintetében konszolidált adatok bemutatásának van helye.

6. Nyelvtudás

Azon nyelvek felsorolása, amelyeken a cég szakmai szintű szóbeli és írásos kapcsolattartásra képes és jelentéseket készít.

7. szakmai szervezetek tagsága

Mivel a VTMSZ komoly hangsúlyt fektet arra, hogy tagjait különféle publikációkban megkülönböztesse a nem tag tanácsadóktól, kérjük, hogy tagszervezeteink itt – saját érdekükben is – tüntessék fel a VTMSZ tagságot. Nem tüntetendő fel itt, ha az adott időpontban egy szervezetnek a cég saját jogán nem tagja, így egyebek között

 • korábbi, vagy jövőben tervezett tagságok;
 • a külföldi anyacégek, illetve leányvállalatok tagságai;
 • az alkalmazottak és tisztségviselők tagságai természetes személyek szakmai szervezeteiben.

Kivételként ez utóbbiak feltüntethetők, ha a tag személy saját néven, vagy egyéni cégként szolgáltat adatokat.

Vissza a lap tetejére!